Členstvo

Členom OZ Ruský dom môžu byť plnoleté fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia ako aj právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi činnosti podľa § 3 stanov.

 

Členstvo vzniká rozhodnutím Výboru o prijatí za člena na základe prihlášky záujemcu a zaplatenia členského príspevku.

 

Prihláška fyzickej osoby

 

Prihláška právnickej osoby

 

Výška členského príspevku na činnosť občianskeho združenia RUSKÝ DOM:

 

Členský príspevok pri vzniku členstva - 1.000 EUR pre fyzické osoby a 5.000 EUR pre právnicke osoby.

Ročný členský príspevok – 100 EUR pre fyzické osoby a 1.000 EUR pre právnicke osoby.

 

 
 

RUSKÝ DOM, Polianky 11, 841 01 Bratislava 42, Slovenská republika  | tel: +421 2 601 01 711

 
Powered by: www.cdx-world.com